Zobacz
Co otrzymam gdy zdam egzamin?

Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji jest certyfikat – to wiarygodny i uznawany dowód na to, że jego posiadacz przygotowany jest do pilotowania imprez turystycznych.

Dokument wydawany jest przez upoważnioną instytucję certyfikującą, która weryfikuje efekty uczenia się zawarte w opisie kwalifikacji.

Certyfikat zgodny jest z przepisami określonymi w Sektorowej, Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji, dzięki czemu rozpoznawany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zobacz
Jak wygląda certyfikat?

Certyfikat ma format A4 i zawiera:
• numer certyfikatu,
• imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza,
• nazwę kwalifikacji,
• poziom Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji,
• datę i miejsce przeprowadzenia procesu walidacji,
• datę wydania certyfikatu,
• termin ważności certyfikatu,
• zestaw efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji.

Zobacz wersję polskojęzyczną:

Zobacz wersję anglojęzyczną:

Kiedy otrzymam certyfikat? photo

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikat wyślemy do Ciebie pocztą, na adres podany w zgłoszeniu na egzamin, w ciągu 30 dni od daty egzaminu. Oczekuj listonosza!
Zapytasz
Jaki jest czas ważności certyfikatu?
Certyfikat jest ważny przez 5 lat od dnia jego wydania.

 

Po tym czasie, jeżeli chcesz zaktualizować swój certyfikat, skontaktuj się z instytucją certyfikującą. Abyśmy mogli przedłużyć ważność Twojego dokumentu musisz udokumentować doświadczenie zawodowe związane z pilotowaniem imprez turystycznych, tzn. udowodnić, że podczas ostatnich 5 lat pracowałeś jako pilot wycieczek przez minimum 50 dni (musisz uzbierać 50 dni pracy w ciągu 5 lat). Za dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe przyjmujemy kopie, potwierdzone za zgodnością z oryginałem, np.: umów o pracę, umów cywilnoprawnych, referencji wystawionych przez organizatorów turystyki. Przedłużenie ważności certyfikatu jest płatne, wysokość opłaty poda Ci nasze Biuro Obsługi Klienta.

 

W ciągu 30 dni od otrzymania Twojej prośby o przedłużenie ważności certyfikatu przeanalizujemy przesłane przez Ciebie dokumenty. Gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wyślemy do Ciebie uaktualniony dokument.

2528128
Czy mogę otrzymać duplikat certyfikatu? photo

Czy mogę otrzymać duplikat certyfikatu?

Tak.
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta aby otrzymać duplikat certyfikatu. Pamiętaj, że możemy wydać duplikat jedynie osobom, które kwalifikację otrzymały u nas, w naszej instytucji certyfikującej. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata.